Připravujeme

In Sinu Jesu

První odpovědí na krizi Církve musí být návrat kněží ze světa před svatostánky. V této řadě meditativních poselství pro současnost, které v modlitbě přijal anonymní benediktinský mnich , opakovaně zaznívá apel nejen k pastýřům: „Vraťte se k adoraci, dávejte eucharistickému Kristu svůj čas na kolenou, odčiňujte své i cizí hříchy. Vše ostatní vám bude přidáno.“

Vyjde v červnu 2017.

 

Ordo Missae

Latinsko-české kapesní vydání mešního řádu k tradiční mši svaté (podle misálu z roku 1962) opatřené průběžným komentářem, který sestavil P. Jakuba Zentnera FSSP. Kniha, doplněná o chorální a modlitební přílohu, umožní hlubší vhled do tradiční liturgie těm, kdo se jí již účastní, a usnadní přístup těm, kdo si k ní dosud hledají cestu.

Vyjde v létě 2017.

 

Guillaume d´Alençon: Rozhovor s Raymondem Leo kardinálem Burkem

Knižní rozhovor s kardinálem, o němž mnozí mluví, ať již v souvislosti s obranou katolické nauky o nerozlučitelnosti manželství nebo s tradiční mší svatou. Guillaume d´Alençon se rozhodl mluvit nikoliv o něm, ale s ním a ukázat čtenáři, že kardinál Burke je víc než jen vlečka.

Vyjde na podzim 2017.

 

Pierre a Raymond Jaccardovi: S nekonečnou něhou

Příběh malomocné Veroniky, jež své utrpení proměnila v přímluvu za svět.

Vyjde na podzim 2017.

 

Rod Dreher: The Benedict Option

Již pár týdnů po vydání se kniha amerického novináře Roda Drehera ve Spojených státech stala jedním z nejdiskutovanějších náboženských textů 21. století. Autor hledá strategie přežití křesťanství v sekulární společnosti a pomocí řady praktických rad zve své čtenáře k vyztužení vnitřního života Církve.

Vyjde na jaře 2018.

 

Robert kardinál Sarah: Síla ticha

Kardinál Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, se v rozhovoru s Nicolasem Diatem zamýšlí nad rolí ticha v modlitbě, liturgii i v každodenním křesťanském životě a varuje před diktaturou hluku. Knihu připravujeme ve spolupráci s Kartuziánským nakladatelstvím.

Vyjde v Kartuziánském nakladatelství na jaře 2018.

 

Michael D. O´Brien: Eliáš v Jeruzalémě

Bosý karmelitán – a nyní již biskup – otec Eliáš se v pokračování slavného duchovního thrilleru Apokalypsa dostává do Svaté země, kde se právě antikristovský Prezident pokouší o nastolení jednoty všeho lidstva. Řeholník se pokouší beze zbraně utkat s mašinérií moci a přímět svůdce lidí k pokání. Cestou potkává protivníky i pomocníky a stává se účastníkem války, která se až do konce světa bude odehrávat na rovině lidské duše.

Vyjde v roce 2018.

 

Činnost našeho nakladatelství můžete podpořit nákupem knihy přímo na webu hesperion.cz nebo příspěvkem na účet č. 2300 986 958 / 2010. Hesperion je projekt na dobrovolnické bázi a veškeré finanční prostředky jsou investovány do vydávání dalších katolických titulů.