Připravujeme

Ordo Missae

Latinsko-české kapesní vydání mešního řádu k tradiční mši svaté (podle misálu z roku 1962) opatřené průběžným komentářem, který sestavil P. Jakub Zentner FSSP. Kniha, doplněná o chorální a modlitební přílohu, umožní hlubší vhled do tradiční liturgie těm, kdo se jí již účastní, a usnadní přístup těm, kdo si k ní dosud hledají cestu.

Vyjde v prvním pololetí 2019.

 

Pierre a Raymond Jaccardovi: S nekonečnou něhou

Příběh malomocné Veroniky, jež své utrpení proměnila v přímluvu za svět.

Vyjde na podzim 2018

 

Rod Bennet: Čtyři svědkové

Příběhy rané Církve autor přibližuje na pozadí osudů a spisů Apoštolských otců: sv. Klementa Římského,  sv. Ignáce z Antiochie, sv. Justina Mučedníka a sv. Ireneje z Lyonu.

Vyjde na podzim 2019

 

bl. John Henry Newman: Ztráta a nalezení
Románově zpracovaný autobiografický příběh konverze. Kniha o tom, co všechno byl tento velikán ochoten obětovat, jen aby nalezl pravdu.

Vyjde na podzim 2019

 

Činnost našeho nakladatelství můžete podpořit nákupem knihy přímo na webu obchod.hesperion.cz nebo příspěvkem na účet č. 2300 986 958 / 2010. Hesperion je projekt na dobrovolnické bázi a veškeré finanční prostředky jsou investovány do vydávání dalších katolických titulů.