Povstávání z prachu

249,00 

Není skladem

Popis

authorKniha Povstávání z prachu filosofa a teologa Petera Kwasniewského ukazuje, že toto hnutí šířící se celou západní Církví není žádnou prcha­vou módou, ale projevem hlubší touhy po nerozmělněné katolické identitě, po liturgii, v níž by člověk nekroužil sebestředně kolem svého já, a po kontemplativní hloubce vy­růstající z bohatství symbolů a z posvátného ticha.
Autor předkládá odvážnou, nikoliv však zahořklou kritiku plochých a upovídaných bohoslužeb, jaké nemohou nasytit lidské srdce bytostně toužící klanět se Trojjedi­nému Bohu. Otvírá čtenářům cestu ke kráse starého ritu, jejž papež Benedikt XVI. roku 2007 znovu zpřístupnil všem katolíkům.

Kniha obsahuje rovněž český překlad církevních dokumentů týkajících se slavení tradiční liturgie (motu proprio Summorum Pontificum, List Benedikta XVI. biskupům a instrukce Universae Ecclesiae).

Při nákupu knihy je věnuje Hesperion z každého prodaného výtisku 1€ na obnovu zemětřesením zasaženého benediktinského kláštera v Norcii.

 

Povstávání z prachu – Tradiční liturgie a obnova Církve

Peter A. Kwasniewski

Formát B5, šitá měkká vazba, 215 stran

 

Zájemci ze Slovenska se mohou obracet na distributora www.zaex.sk případně na své nejbližší křesťanské knihkupectví.

 

Další informace

Hmotnost 325 g