Zvony a kutny

110,00 

Není skladem

Popis

Kniha o zasvěceném životě pro děti menší, větší i ty „velké“. Kniha přístupným a poutavým způsobem vypráví o tom, co je zasvěcený život, jaké různé podoby může mít a co v sobě obnáší. Vše je ilustrováno příběhy konkrétních postav dávné i nedávné minulosti.

Knihu pro děti s názvem Zvony a kutny (z angl. originálu Of Bells and Cells) napsala M. Cristina Borges a ilustrovala Michaela Harrison.

Pro český trh připravilo Kartuziánské nakladatelství v Brně. Více informací o knize na stránce www.zvonyakutny.cz

 

Slovo autorek

Tato knížečka je něčím více, než by se mohlo na první pohled zdát. Stála nás mnoho modliteb a práce. Z hloubi srdce děkujeme všem našim drahým přátelům zasvěceného života – mnichům, mniškám, řeholníkům a řeholnicím – kteří se modlili za postup a dokončení tohoto díla a kteří také knihu postupně četli, vznášeli návrhy, opravovali a povzbuzovali nás na cestě. Nezmíníme zde žádná jména, neboť víme, že to vše činili ke slávě Boží, a také proto, že jako dobří řeholníci by sami raději volili možnost zůstat v anonymitě. Oni si přečtou svá vlastní jména ukrytá v následujících řádcích. My doufáme, že pochopí, jak jsme jim vděčné a jak moc je obdivujeme a milujeme. Naše vřelé díky patří také našim drahým rodinám, které přispěly svými modlitbami a oběťmi stejnou měrou a rozličnými způsoby nám pomáhaly. Kéž toto společné úsilí přinese mnoho ovoce k Jeho slávě a k užitku našim duším.

Další informace

Hmotnost 190 g